คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 13 สิงหาคม 2558

รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมบริหารและบุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมบริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่13 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์

 
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดจากคลังภาพ
 
     
    หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 0-7428-8011 Contact us