หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
นศ.คว้ารางวัลจากแข่งขันกีฬา ITM Network Game ครั้งที่ 10

            ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ITM Network Game ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุงในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2554 ซึ้งมีนักศึกษาเข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 4 มหาวิทยาลัย คือ

1.  มหาวิทยาลัยทักษิณ
2.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล ดังนี้
1.       รางวัลชนะเลิศแข่งขัน dota
2.       รางวัลชนะเลิศกระโดดยาง
3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  Web Programming
4.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Web Programming
5.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  Counter-strike
6.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  Counter-strike
7.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  Web Design
8.       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ภาษา c
9.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาษา c
10.    รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
11.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
12.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลชาย
13.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอลหญิง
14.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเก็ตบอลชาย
15.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลชาย
16.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอลหญิง
17.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเก็ตบอลหญิง

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

วันที่ลงประกาศ: 02/02/54 14.26

ข้อมูลโดย :ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster