รอบพิเศษ
วันสมัคร
สมัครออนไลน์
  1) โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ (รอบพิเศษ)  
  รายละเอียดโครงการ คลิ๊ก
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊ก

24.-30มิ.ย.62