ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 074-288030
โทร 074-288057
โทรสาร 074-446926
e-mail:wassamon.m@psu.ac.th
e-mail:jindarat.i@psu.ac.th

admin

ประกาศต่างๆ

 
การรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
      - ดาวน์โหลดใบสมัคร/Application Download            ใบสมัคร/Application

      ติดต่อสอบถาม/Please contact Tel. 074-288010 email: rattana.ka@psu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาสตร์ ภายใต้โครงการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ 5 รับตรงอิสระ  [26/07/2018 14:46:36]
 
โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ปีการศึกษา 2561 TCAS รอบ5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะวิทยา่ศาสตร์ ภายใต้โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561  [26/07/2018 14:41:21]