ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 074-288028
โทร 074-288057
โทรสาร 074-446926
e-mail:wassamon.m@psu.ac.th
e-mail:jindarat.i@psu.ac.th

admin

ประกาศต่างๆ

โครงการการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศ และนักเรียนต่างชาติเพื่อสอบคัดเลือก เป็นนักศึกษาห้องเรียน ICT-UOW หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
Admission students in ICT-UOW program of Mathematics-Science in Faculty of Science, Prince of Songkla University for the Academic Year 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์โครงการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศ และนักเรียนต่างชาติเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาห้องเรียน ICT-UOW หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560    
[ฉบับภาษาไทย]    


      - ประกาศการรับสมัคร/Announcement     [ฉบับภาษาไทย/English Version]
      - ดาวน์โหลดใบสมัคร/Application Download            ใบสมัคร/Application
      - ส่งใบสมัครออนไลน์/Send Application online           Application online
      - ค้นหาและพิมพ์ใบสมัคร/Search and Print Application Print Application online
      - ตรวจสอบการชำระเงิน/Check status payment         Status of payment

      ติดต่อสอบถาม/Please contact Tel. 074-288010 email: rattana.ka@psu.ac.th

โครงการรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศ และนักเรียนต่างชาติเพื่อ สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียน
ภาษาอังกฤษคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
Announcement from Prince of Songkla University Admission students in Mathematics-Science program
to the English program in Faculty of Science,Prince of Songkla University for the Academic Year 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในโครงการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศ และนักเรียนต่างชาติเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2    
Announcement : List of the eligible candidates to study in English program of Mathematics-Science in Faculty of Science, Prince of Songkla University Batch 2 for the Academic Year 2017    
[ฉบับภาษาไทย/English Version]      - ดาวน์โหลดใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                          ฉบับภาษาไทย

      - ประกาศการรับสมัคร/Announcement admissions     [ฉบับภาษาไทย]     [English Version]
      - ดาวน์โหลดใบสมัคร/Application Download            ใบสมัคร/Application
      - ส่งใบสมัครออนไลน์/Send Application online           Application online
      - ค้นหาและพิมพ์ใบสมัคร/Search and Print Application Print Application online
      - ตรวจสอบการชำระเงิน/Check status payment         Status of payment

      ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 074-288010 email: rattana.ka@psu.ac.th

 
โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ 2561
ประกาศรับสมัครโครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2561  [28/09/2017 14:46:32]
 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ(โครงการ พสวท.)และโครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถสูง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการความสามารถสูง ปีการศึกษา 2560 [17/05/2017 09:52:46]
 
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ประกาศรับนักเรียนสมัครเข้ารับทุนโครงการทักษะพิเศษปี 2560 [10/02/2017 09:37:55]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(สอบ29/3/60) [24/03/2017 14:59:21]
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 2560 [31/03/2017 18:17:28]
 
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 

ทั้งนี้ขอให้ติดตามการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ หน้าเว็บไซต์กองทะเบียนและประเมินผลการศึกษา  

[24/04/2017 11:24:19]