ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 074-288028
โทร 074-288057
โทรสาร 074-446926
e-mail:wassamon.m@psu.ac.th
e-mail:jindarat.i@psu.ac.th

admin

ประกาศต่างๆ
โครงการการรับสมัครนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ในประเทศ และนักเรียนต่างชาติเพื่อสอบคัดเลือก เป็นนักศึกษาห้องเรียน ICT-UOW หลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
Admission students in ICT-UOW program of Mathematics-Science in Faculty of Science, Prince of Songkla University for the Academic Year 2018


      - ประกาศการรับสมัคร/Announcement     ฉบับภาษาไทย/English Version(Download)
      - ดาวน์โหลดใบสมัคร/Application Download            ใบสมัคร/Application
      - ส่งใบสมัครออนไลน์/Send Application online           Application online
      - ค้นหาและพิมพ์ใบสมัคร/Search and Print Application Print Application online
      - ตรวจสอบการชำระเงิน/Check status payment         Status of payment

      ติดต่อสอบถาม/Please contact Tel. 074-288010 email: rattana.ka@psu.ac.th

 
Admission students in ICT-UOW program of Mathematics-Science in Faculty of Science, Prince of Songkla University for the Academic Year
ประกาศรับสมัครโครงการ ICT-UOW [04/01/2018 09:34:53]
ใบสมัคร [04/01/2018 09:35:45]
 
โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครโครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ปีการศึกษา 2561  [28/09/2017 14:46:32]
ประกาศแก้ไขจำนวนรับเข้าศึกษา โครงการ Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์  [08/12/2017 17:48:05]
 
โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับนักเรียนสมัครเข้ารับทุนโครงการทักษะพิเศษ ปีการศึกษา 2561 [10/02/2017 09:37:55]