ปฏิทินกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดหลักสูตรโครงการเตรียมความพร้อม ประจำปี 2562 ดังนี้

กิจกรรมคณะ/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

ที่
วัน เดือน ปี
ชื่อโครงการ/วิทยากร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน (ชม.) สถานที่จัดอบรม

เวลา 

ปี 2562 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏฺบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562

1    21/04/2562 การสร้างทีมงาน สร้างความสำเร็จ ตอน2/
อาจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์
รายละเอียดโครงการ คลิ๊ก
คลิ๊กสมัครออนไลน์
หน่วยกิจการนักศึกษา 3 BSc 2 9.00-12.00น.
 

                                                                                                                                    << กิจกรรมย้อนหลัง >>

 

 


 

  

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8010  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.