สัตว์กลุ่มหอย ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Pectinidae

 

ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Amusium pleuronectes (Linnaeus, 1758) Asian moon scallop หอยพัด หอยเชลล์

<< รายชื่อวงศ์ สัตว์กลุ่มหอย >>

 

 
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี