ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Tetraodontidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Arothron immaculatus (Bloch & Schneider, 1801) Immaculate pufferfish ปลาปักเป้าหางไหม้
2 Arothron reticularis (Bloch & Schneider, 1801) Reticulated pufferfish ปลาปักเป้าท้องลาย
3 Arothron stellatus (Bloch & Schneider, 1801) Starry toadfish ปลาปักเป้าก้นดำ
4 Auriglobus nefastus (Roberts, 1982) Greenbottle pufferfish ปลาปักเป้าน้ำจืดหลังเขียว
5 Carinotetraodon lorteti (Tirant, 1885) Redeye pufferfish ปลาปักเป้าตาแดง
6 Chelonodon patoca (Hamilton, 1822) Milkspotted pufferfish ปลาปักเป้าลายหินอ่อน
7 Lagocephalus lunaris (Bloch & Schneider, 1801) Green rough-backed pufferfish ปลาปักเป้าแถบเงินหลังหนาม
8 Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) Silverstripe blaasop ปลาปักเป้าหลังด่าง
9 Lagocephalus spadiceus (Richardson, 1845) Half-smooth golden pufferfish ปลาปักเป้าแถบเงินหลังหนาม
10 Takifugu oblongus (Bloch, 1786) Lattice blassop ปลาปักเป้าลายพาดกลอน
11 Tetraodon biocellatus Tirant, 1885 Eyespot pufferfish ปลาปักเป้าซีลอน
12 Tetraodon leiurus Bleeker, 1851 Green blowfish ปลาปักเป้าน้ำจืด
13 Tetraodon nigroviridis Marion de Proce, 1822 Spotted green pufferfish ปลาปักเป้าเขียวประดำ
14 Tetraodon palembangensis Bleeker, 1852 Humpback pufferfish ปลาปักเป้าลายร่างแห

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี