ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Soleidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Aseraggodes dubius (Weber, 1913) Dotted sole ปลาลิ้นหมา
2 Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801) Oriental sole ปลาลิ้นควายขนดำ
3 Heteromycteris hartzfeldii (Bleeker, 1853) Hook-nosed sole ปลาลิ้นหมา
4 Paradachirus pavoninus (Lacepede, 1802) Peacock sole ปลาลิ้นควายจุด
5 Solea ovata Richardson, 1846 Ovate sole ปลาลิ้นหมาหูดำ
6 Synaptura commersonnii (Lacepede, 1802) Commerson's sole ปลาลิ้นหมาขอบครีบขาว

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี