ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Kyphosidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Kyphosus cinerascens (Forsskal, 1775) Blue seachub ปลาสลิดทะเลน้ำเงิน
2 Kyphosus vaigiensis (Quoy & Gaimard, 1825) Brassy chub ปลาสลิดทะเลครีบสั้น

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี