ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Carcharhinidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Carcharhinus amblyrhynchos (Bleeker, 1856) Grey reef shark ปลาฉลามจ้าวมัน
2 Carcharhinus sorrah (Muller & Henle, 1839) Spot-tail shark ปลาฉลามหูดำ

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี