ปลา ที่พบในจังหวัดสงขลา

วงศ์ Ariidae


ลำดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ (Eng) ชื่อสามัญ (Th)
1 Arius maculatus (Thunberg, 1792) Spotted catfish ปลากดหัวโม่ง
2 Arius venosus Valenciennes, 1840 Veined catfish ปลากดเหลือง
3 Batrachocephalus mino (Hamilton, 1822) Beardless sea catfish  ปลากดหัวกบ
4 Cryptarius truncatus (Valenciennes, 1840) Longspined catfish ปลากดคันหลาว
5 Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822) Sagor catfish ปลากดขี้ลิง
6 Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840) Engraved catfish ปลากดหัวแข็ง
7 Netuma thalassina (Ruppell, 1837) Giant catfish ปลากดริวกิว
8 Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758) Soldier catfish ปลากดหัวอ่อน
9 Plicofollis nella (Bleeker, 1846) Smooth-headed catfish ปลากด

<< รายชื่อวงศ์ ปลา >>

 

 

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี