หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
คืนสู่เหย้าชาวคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. Science Night 2012

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.55 เวลา 18.00-22.00 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหาร พล ม2 รอ ในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ คณะศิษย์เก่าฯ รุ่นที่ 30  เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Science Night 2012”  ขึ้น โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส  ศตสุข เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1.ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การ
คุณสิทธิศักดิ์  สิทธิจินดา ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี  รุ่น 19 ปัจจุบัน ท่านเป็นผู้จัดการโรงงาน
บ.ไทยฮาวท์ตัน 1993 จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒ ดินอุดม ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา รุ่น 9
ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ Discipline of physiology, Sydney medical School, University of Sydney
2.ด้านผลงานเด่น
คุณวรรณี สุทธิถวิล  ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี  รุ่น 16
ปัจจุบันท่านทำงานกับบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์วิจัยและพัฒนา กรุงเทพ
3.ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
1.คุณกิตติ พงศ์เผ่านิลศิลา ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี  รุ่น 9 
ปัจจุบัน ท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหาร บมจ.ประทานซีเมนต์ โรงงานตาคลี ไม่ได้เข้ารับรางวัลเนื่องจากติดภาระกิจ
2.คุณณัฐ์วัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี  รุ่น 3
ปัจจุบันท่าน เป็นเจ้าของโรงงานผลิตอาหารสุขภาพ ชื่อ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด ซีเกรน
4.ด้านส่งเสริมคุณธรรมและ
คุณกัญญา สายน้อย  ศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา รุ่น 23  
ปัจจุบันท่าน เป็นครู คศ.3 วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร
5.ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
คุณณัฏฐ์ธเดช ชัยปกรณ์วงศ์   ศิษย์เก่าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น  31
ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจอิสระ บริษัท อาเจล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

          อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณาจารย์ ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานของรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ได้พบปะสังสรรค์กัน

วันที่ลงประกาศ: 9/7/55(9.30 น.)

ข้อมูลโดย: หน่วยกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster