หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
กิจกรรม “ฟักทองเชื่อม” ประจำปี 2555

            คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “ฟักทองเชื่อม” ประจำปี 2555 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานนกยูง คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการ เรียนรู้การจัดดอกไม้เบื้องต้น การประกวดการจัดดอกไม้สด ซึ่งมีภาควิชาส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 11 ทีม การแสดงดนตรีของนักศึกษาการออกร้านของบุคลากรและนักศึกษาการร่วมกันรับประทานบุฟเฟ่ต์ขนมจีน


สำหรับผลการประกวดการจัดดอกไม้สด มีดังนี้


1. รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม บุษบา MC จากภาควิชาจุลชีววิทยา


2. รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ ทีมเทคโนวัสดุ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

3. รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 300 บาท ได้แก่ ทีมช่อเคมี 3 จากภาควิชาเคมี

แล้วพบกับกิจกรรมสนุกๆ ในบรรยากาศสบายๆ อย่าง "ฟักทองเชื่อม" กันใหม่ปีหน้า 2556 นะคะ

วันที่ลงประกาศ: 15/2/55(14.30 น.)

ข้อมูลโดย: หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster