หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
นศ.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คว้ารางวัล "สปิริตยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2011

           
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล "สปิริตยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Thailand's Network Security Contest 2011

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะคอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและแนวทางในเรื่องระบบ ความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร

ทีมนักศึกษาที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้แก่

    

1. นายธงชัย แก้วคำ                                                   2. นายชยุตม์ ประภัสสราภรณ์

  

3. นายจตุพล พลพิชัย                                                  4.นายวิศิษฏ์ รุ่งเรืองเดชจรัส

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาข้างต้นที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.อีกด้วย

วันที่ลงประกาศ: 3/2/55(09.30 น.)

ข้อมูลโดย: ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster