หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
นศ.คณะวิทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานในโครงการค้นคนดี

  

      ขอแสดงความยินดีกับนายรุจิโรจน์  สุขาทิพย์ และ นางสาวปรีดาภรณ์  เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "โครงการค้นคนดี” เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ผลงาน จาก 21 ผลงาน ที่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานของตนเอง

        โครงการค้นคนดี เป็นกิจกรรมที่เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีเพื่อยกย่องผู้ทำความดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการทำความดี และให้สถาบันในเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าว

 

 
วันที่ลงประกาศ: 14/09/54 10.23

ข้อมูลโดย: หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์

E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster