หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
งานวันเกษียณอายุราชการปี 2553  

                   เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553 ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของบุคคลากรคณะวิทย์ฯที่มีให้กับผู้เกษียณอายุราชการ โดยเปิดงานมีการบรรเลงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทย คณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้เปิดงานและกล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีการจัดเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดดี ๆ จากผู้เกษียณอายุราชการ ในหัวข้อ ฝากข้อคิดไว้ให้สูได้สืบสาน โดยเป็นรูปแบบใหม่ที่ปีนี้จัดขึ้น ทั้งนี้ก่อนปิดงานมีการร้องเพลงประสานเสียงโดยบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี ซึ่งมีให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านเช่นเดียวกัน

วันที่ลงประกาศ: 23/09/53 09.26 ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster