หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
รับสมัครออนไลน์
สารสนเทศนักศึกษา
ความก้าวหน้างานวิจัย
ติดต่อสอบถาม
ลิงค์ที่น่าสนใจ
ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์


* รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ)ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก รุ่น 7 ประจำปีการศึกษา 2557
*

ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเรียนดี(ป.ตรี) ปี2557(ถึง30ต.ค.56)

* ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการทุนเรียนดีปี2557(สอบ23พ.ย.56)

 


 

  

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90112 
Tel 0-7428-8057  Fax 0-7444-6926 Copyright Science.  Prince of Songkla University.  All rights Reserved.