โครงการคัดเลือกนักเรียนจากผู้เข้าค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
 
     

รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียน
เข้าเป็นนักศึกษาตามโครงการ

 
ความเป็นมา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
วิธีการรับสมัคร
หลักฐานการสมัคร
จำนวนรับเข้าศึกษา
การคัดเลือก
เงื่อนไข
ทุนการศึกษา
ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
   
ใบสมัคร
[ .doc ] [ .pdf ]


ประกาศรับสมัครรับนักศึกษาจากผู้เข้าค่ายโอลิมปิกฯ ประจำปีการศึกษา 2554  
 
<<  Back