วิธีการชำระค่าสมัคร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร เพื่อไปชำระค่าสมัครสอบที่ธนาคาร หรือผ่าน i-banking โดยดำเนินการดังนี้

1 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมสลิปโอนเงินธนาคารที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 100.-บาท
   (สามารถโอนรวมกันได้หากสมัครสอบหลายรายวิชาหรือมีผู้สมัครหลายคน)
2 เลขที่บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร (ชำระค่าสมัครยังโรงเรียนศูนย์สอบซึ่งเป็นเขตจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนเท่านั้น) รายละเอียดดังนี้


จังหวัด

โรงเรียนศูนย์สอบ

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

สงขลา

หาดใหญ่วิทยาลัย

กรุงไทย

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ค่าย 1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

9110658874

กระบี่

อำมาตย์พานิชนุกูล

ไทยพาณิชย์

นางปัญชลิกา ปันเจริญ และ
นางสาวอรุณรัตน์ พรายแพร้ว

5722615092

พังงา

ดีบุกพังงาวิทยายน

กรุงไทย

นางสุคนธ์ เทพณรงค์

8091217021

ภูเก็ต

ภูเก็ตวิทยาลัย

กรุงไทย

งานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

8050712656

ตรัง

วิเชียรมาตุ

กรุงไทย

งานวิชาการโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรัง

9848360530

      หมายเหตุ : หากโอนเงินผิดบัญชี จะไม่คืนเงินทุกกรณี