ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Event
  • Picture 2
  • Picture 1
  • Picture 2
 

 

 

ตารางค่ายฝึกอบรม

กำหนดการค่ายฝึกอบรมประจำศูนย์อบรม
ที่ สาขาวิชา ศูนย์อบรม ตารางค่ายฝึกอบรม ที่พัก
1 เคมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จังหวัดตรัง อบรม 3-18 ตุลาคม 2561  รายละเอียด
สิ่งที่ต้องเตรียมมา  รายละเอียด
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2 เคมี อำมาตย์พานิชย์นุกูล
จังหวัดกระบี่
อบรม 2-21 ตุลาคม 2561  รายละเอียด
ข้อปฏิบัติ   รายละเอียด
โรงแรมชินตาเฮาท์ กระบี่
3 ฟิสิกส์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อบรม 4-20 ตุลาคม 2561  รายละเอียด 
ข้อปฏิบัติ   รายละเอียด
โรงแรมวีว่า สงขลา
4 ฟิสิกส์ สภาราชินีตรัง จังหวัดตรัง อบรม 5-20 ตุลาคม 2561  รายละเอียด  โรงแรมธรรมรินทร์ (หน้าสถานีรถไฟ)
ประกาศแนวปฏิบัติการเข้าค่ายเพิ่มเติมในวันที่ 27ก.ย.61 ผ่านเว็บไซด์ www.spa.ac.th
5 ชีววิทยา หาดใหญ่วิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
อบรม 2-17 ตุลาคม 2561  รายละเอียด  วันที่เข้าพักสำหรับ
   - นักเรียนต่างจังหวัดเลือกว่าเข้าพัก: 2 ตุลาคม 61        
   - นักเรียนในจังหวัดสงขลาให้มารายงานตัว
     :เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
สถานที่พัก : โรงแรมเจบีหรรษา 
6 ชีววิทยา ภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต อบรม 2-17 ตุลาคม 2561  รายละเอียด
ข้อปฏิบัติ   รายละเอียด
โรงแรมภูคีตา (รายงานตัวเวลา 13.00 น. ณ อาคารหลวงพ่อเพรา พุทธสโร)
7 คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์
อบรม 1-19 ตุลาคม 2561  รายละเอียด
ข้อปฏิบัติ   รายละเอียด
ข้อปฏิบัติเพิ่มเติม   รายละเอียด
หอ 5,6 หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักเรียนรายงานตัวเข้าหอพักกับเจ้าหน้าที่หอพักเท่านั้น 
คลิ๊กแผนที่ Google Steet view
(หรือเช็คเส้นทางผ่าน google map ละติจูตที่ 7.011578,100.500057)    หรือ คลิ๊กรูปภาพแผนที่มหาวิทยาลัย
ดังนั้นวันที่ 1/10/61จะไม่มีกิจกรรมใดๆ นอกเหนือจากการเข้าที่พัก
- วันที่ 2/10/61 นักเรียนเดินทางมายังภาควิชาตามเวลาที่กำหนด (คลิ๊กแผนที่คณะวิทยาศาสตร์)

8 คณิตศาสตร์ วิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง อบรม 1-19 ตุลาคม 2561  รายละเอียด
ข้อปฏิบัติ   รายละเอียด
โรงแรมตรัง
9 คอมพิวเตอร์ สตรีภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต อบรม 2-20 ตุลาคม 2561  รายละเอียด ศูนย์บริการวิชาการสะพานหิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต
 

 

            
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายค่าย 1 ปีการศึกษา 2561       ค้นหารายชื่อ
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายค่าย 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)  
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์