ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Event
  • Picture 3
  • Picture 2
  • Picture 1
  • Picture 0
  • Picture 4
 

 

     ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
     ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2562
     ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
 

ตารางค่าย สอวน. ค่าย 1/2562  

ที่ สาขาวิชา ศูนย์อบรม กำหนดการวันอบรม ตารางกำหนดการค่าย ครูประสานงานค่าย
1 เคมี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  1-16 ตุลาคม 2562*  [ตารางค่าย] [เพิ่มเติม] ครูตรีชฎา ถาวรมาศ 0815376738
2 เคมี อำมาตย์พานิชย์นุกูล จ.กระบี่ 3-19 ตุลาคม 2562*  [ตารางค่าย] [เพิ่มเติม] ครูกฤตอังกูร อนุวัฒน์ 0982609578
3 ฟิสิกส์ มหาวชิราวุธ จ.สงขลา 4-21 ตุลาคม 2562  [ตารางค่าย] [เพิ่มเติม] ครูรัชดา  สุขพันธุ์ 0862765524
4 ฟิสิกส์ สภาราชินีตรัง จ.ตรัง 4-21 ตุลาคม 2562  [ตารางค่าย ครูดวงดารา สมบัติมาก 0816779848
5 ชีววิทยา หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา 7-21 ตุลาคม 2562  [ตารางค่าย] นร.ในจ.สงขลาเข้าวันที่7ต.ค.62     ครูชมพูนุช  อุทัยรัตน์ 0894657823
ครูมาเรียม  วัทนาด 0966456461
6 ชีววิทยา ภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต 7-21 ตุลาคม 2562  [ตารางค่าย]    ครูเชาวน์ สุวรรณชล 0611759593
7 คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ 30 ก.ย.-18 ต.ค.62  [ตารางค่าย] [เพิ่มเติม] วรรษมน มีเสน 074288030
8 คณิตศาสตร์ วิเชียรมาตุ จ.ตรัง 1-18 ตุลาคม 2562  [ตารางค่าย] [เพิ่มเติม ครูพุธินันท์ รัตคาม  0835224664
9 คอมพิวเตอร์ สตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 2-19 ตุลาคม 2562  [ตารางค่าย]    ครูตรีสวัส รักหาบ  0895894752
10 คอมพิวเตอร์ ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา 2-19 ตุลาคม 2562  [ตารางค่าย ครูธันวิน  ณ นคร 0894556351

หมายเหตุ : 1. * : สาขาวิชาเคมี : สอบคัดเลือกเข้าค่าย 2  วันที่ 23-24 ตุลาคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

                             วันที่ 23 ต.ค. 62 สอบทฤษฎี นักเรียนเข้าห้องสอบเวลา 08.30 น. BSc4 ชั้น4
    เวลาสอบ 08.30 - 16.00 น. (สอบเช้า09.00-12.00น./สอบบ่าย13.00-16.00น.)
                             วันที่ 24 ต.ค. 62 สอบปฏิบัติ นักเรียนเข้าห้องสอบเวลา 08.30 น. BSc ชั้น9
    เวลาสอบ 08.30 - 13.00 น.
           2. กรุณาติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละศูนย์อบรมที่ครูประสานงานค่าย
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย สอวน. ค่าย 1/2562 (กรอกข้อมูลได้ที่ช่องค้นหา) ดังตารางด้านล่างนี้

 

 

 

     ที่พัก ม.อ.
(ระหว่างวันที่ 30/9/62 -11/10/62 เข้าพัก14.00 น. ณ เรือนรับรอง ม.อ.(ที่พักใน ม.อ.ไม่มีรถรับ-ส่ง)
และ
ระหว่างวันที่ 11/9/62 -18/10/62 พักโรงแรมNECCA ทางคณะฯจัดรถรับส่ง)

 

 

     ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ 
 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2562 (หมดเขตรับสมัคร)