ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Event
  • Picture 3
  • Picture 2
  • Picture 1
  • Picture 2
 

 

 
                                                              กำหนดการค่าย สอวน. ค่าย 2/2561

      สาขาวิชาที่อบรม

                 กำหนดการค่าย

                        ที่พัก
(แจ้งรายชื่อผู้เข้าพักและหมายเลขห้องพักวันที่ 28/2/62)

     เคมี     1-23 มีนาคม 2562 (ตารางค่าย คลิ๊ก) โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ (ตรงข้ามสุดรั่วโรงเรียน มอ.ว.)
คลิ๊กดูพิกัดที่ตั้งโรงแรม
     ฟิสิกส์ 3-21 มีนาคม 2562 (ตารางค่าย คลิ๊ก)
     ชีววิทยา 3-23 มีนาคม 2562 (ตารางค่าย คลิ๊ก)
     คณิตศาสตร์ 4-22 มีนาคม 2562 (ตารางค่าย คลิ๊ก)
     คอมพิวเตอร์ 3-20 มีนาคม 2562 (ตารางค่าย คลิ๊ก) เรือนรับรอง ม.อ. (ทางไปอ่างเก็บน้ำม.อ.) คลิ๊กดูพิกัดที่ตั้ง

  :
           - กรณีลาค่าย ให้ดำเนินการส่งใบลาพร้อมหลักฐานประกอบอื่นๆ ก่อนล่วงหน้า และต้องรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติก่อนวันลา
             (ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อทราบกำหนดการลา) โดยจะต้องคงเหลือเวลาเข้าค่ายไม่น้อยกว่า 80 % จึงจะได้รับเกียรติบัตร
           - ไม่อนุญาตให้ย้ายห้องพัก ให้พักตามรายชื่อที่ระบุเท่านั้น ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 28 ก.พ. 62 ผ่านเว็บไซต์นี้
           - ไม่อนุญาตให้ออกจากค่ายระหว่างการเข้าค่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียน ระหว่างการเข้าค่าย
             (หากพบหรือมีการร้องเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าค่ายอีกต่อไป)
           - ผู้ที่สมัครกิจกรรมเดินวิ่ง คณะวิทยาศาสตร์ โดยสมบูรณ์ทางคณะฯ จะประกาศให้มารับเสื้อและ BIB วิ่งอีกครั้ง(ระหว่างการเข้าค่าย)
              หากสมัครไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับเสื้อวิ่ง
           - คณะวิทยาศาสตร์จัดรถรับส่ง กรณีนักเรียนเข้าพัก โรงแรมเนคก้า ไรเฌอ โดยจะประกาศตารางรถรับส่งให้ทราบวันที่ 28 ก.พ. 62
             สำหรับที่พักเรือนรับรอง จะให้นักเรียนเดินทางด้วยตนเอง
           - ให้นักเรียนค่ายทุกคนเข้ากลุ่ม Face Book : olympiccampscipsu เพื่อติดตามข้าวสารละประกาศต่างๆ
           - การเข้าพักจะมีพี่เลี้ยงเช็คชื่อการเข้าพักอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่าไม่เข้าพักตามที่ระบุจะไม่อนุญาตให้เข้าค่ายอีกต่อไป
           - คณะวิทยาศาสตร์ จะประสานงานร้านซักรีด สำหรับอำนวยความสะดวกให้นักเรียนค่ายที่ประสงค์จะใช้บริการซักรีดระหว่างการเข้าค่าย

 
     การเตรียมตัวเข้าค่าย 2/2561  
     ระบบรับสมัครสอบออนไลน์