Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี (อ่าน 347 ครั้ง)
 

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ พร้อมทีมบริหารและหัวหน้าหน่วยงาน ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี นำทีมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม พร้อมทีมบริหารและหัวหน้างานจำนวน 12 คน เพื่อดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยในครั้งนี้ได้มีการเเลกเปลี่ยนคำถาม โดยถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ทางคณะได้ต้อนรับ และได้เเชร์ประสบการณ์ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่ลงข่าว : 05/08/2016 14:47:03
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน