Homeคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะดูงานจากคณะสัตวเเพทยศาสตร์ ม.อ. (อ่าน 563 ครั้ง)
 

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สมศักดิ์ คงเเสง และหัวหน้าหน่วยหัวหน้างาน มีโอกาสได้ต้อนรับคณะดูงานจากคณะสัตวเเพทยศาสตร์ ม.อ. นำทีมโดยผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งฯ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.อุษา เชษฐานนท์ ร่วมถึงคณาจารย์และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกันเพื่อพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป

 

 

 

วันที่ลงข่าว : 22/10/2015 16:20:17
ข้อมูลโดย : หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-288022 โทรสาร 074-558844

อีเมล์
sci-pr@group.psu.ac.th
ติดต่อ Web Master
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น คน