หน้าแรก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร บริการวิชาการ หอเกียรติคุณ ข้อตกลง/ความร่วมมือ คำถามที่ถามบ่อย English Version
ด้านกิจการนักศึกษา
ด้านทะเบียนและประเมินผล
ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ระเบียบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
สมัครออนไลน์
ทุนเรียนดี
พสวท.
โอลิมปิก
ความสามารถสูง
พัฒนานักเรียน / ครูอาจารย์
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ
โครงการความร่วมมือ
อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ
ระบบประเมินการสอนอาจารย์/
ระบบประเมินรายวิชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบสารสนเทศบุคลากร
ระบบสืบค้นเหมายเลขโทรศัพท์
ระบบสืบค้นเงินเดือน
เว็บเมล์
Share PSU
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
หอประวัติ
คำถามที่ถามบ่อย

: คณะวิทยาศาสตร์มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือไม่

: มี เช่น ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน, ทุนผู้ช่วยสอน (TA), หรือทุนอื่นๆ ดูได้จากเว็บไซต์หน่วยกิจการนักศึกษา http://studentaffairs.sci.psu.ac.th

: การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ต้องสอบวิชาอะไร

: คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคม

: เมื่อจบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

: เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น นักวิทยาศาสตร์, นักวิจัย, ทำงานอยู่ในฝ่ายการผลิต, ควบคุมคุณภาพ, พัฒนาและวิจัย (R & D), การขาย, ฝ่ายเทคนิค, อาจารย์, ครู, อาชีพอิสระ ฯลฯ
   
E-Meeting
รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
ระบบสารสนเทศ
แบบฟอร์ม
ทุนสนับสนุนผลงานวิชาการ
ระเบียบและรายงาน
อื่น ๆ
ข่าววิจัย
SC KM
จดหมายข่าวคณะฯ
ข่าวคณะฯ ในสื่อมวลชน
ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับฟังความคิดเห็นฯ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต
ของที่ระลึก
Faculty of Science, Prince of Songkla University,
Hatyai, Songkhla, Thailand 90112 Tel +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
Optimised for IE7+ @ 1024 x 768 You are a visitor number 881302,
Please send your comment and suggestion to : webmaster