นักศึกษาหน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อไปทำวิจัย
                           ณ University of Serbia ประเทศเซอร์เบีย
คลิกที่นี่>>
                        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพในงาน ม.อ. วิชาการ
                           ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2551 คลิกที่นี่>>
   
 
  ........................รับสมัครนักศึกษารับทุนศึกษาต่อ ป.โท ปี 2552 คลิกที่นี่ >>
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร. 074-288361 โทรสาร 074-446925
e-mail : varaporn.t@psu.ac.th